Застраховка на акредитиви

Печат ПДФ

Предмет на застраховката са акредитиви, издадени в полза на български износител.

Застрахован може да бъде както българската банка, действаща като авизираща по акредитивната операция, така и самата фирма-износител.

Покрит риск е рискът от неизпълнение или отказ от страна на банката-издател на акредитива, без право или основание съгласно сроковете и условията на акредитива, да приеме за изпълнение задълженията си за плащане на износителя на съответните падежи.

| + -

Държавният гарант за сигурността на Вашия бизнес

Българска Агенция за Експортно Застраховане ЕАД
Адрес:  София 1301, България
Бул. "Ал. Стамболийски" № 55, ет. 1
Телефон: 02 923 69 11
Факс: 02 987 06 65 

Изпълнителни директори:

Николай Мишкалов
Илиян Райчев